Mi, az Adecconál büszkék vagyunk arra, hogy minden körülmények között betartjuk a törvényi szabályozásokat, és tevékenységünket kizárólag törvényes keretek között végezzük.

 

Ezzel nemcsak partnereink pozitív megítélését védjük, de biztosítjuk a munkamenet zavartalan folyását munkajogi szempontból is.

Sokéves tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen és otthonosan mozgunk a munkaerő kölcsönzés szabályait illetően. Az alábbiakban összefoglaljuk a területnek a legfontosabb jogi ismérvei.

 

Munkaerő-kölcsönzés jogi háttere

 

 

A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályokat az Mt. 214-222 §-ai szabályozzák.

 

Munkaerő-kölcsönzés az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi.

 

A munkaerő-kölcsönzés tehát ideiglenes foglalkoztatást jelent a kölcsönvevőnél. Ennek felső korlátja 5 év azzal, hogy a hat hónapon belüli kikölcsönzéseket egybe kell számítani

 

A szolgáltatások szabad áramlásának uniós elve alapján bármely EGT tagállamban bejegyzett társaság folytathat munkaerő-kölcsönzést, ennek az a feltétele, hogy a kölcsönző cég a saját állama joga szerint jogszerűen működjön.

 

Kölcsönzés esetén a végkielégítés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a munkaviszonynak az utolsó kikölcsönzés alatti tartamát kell figyelembe venni.

 

A felmondásra vonatkozó szabályok alapvetően megegyeznek az általános felmondási szabályokkal, nincs önálló megszüntetési rendszer, kisebb-nagyobb eltérések vannak az általános szabályoktól. Az általánoshoz képest speciális szabály, hogy munkáltatói felmondás oka lehet ha a munkavállaló kikölcsönzése megszűnt.

 

a határozatlan idejű munkaviszony megszüntethető

  • közös megegyezéssel
  • felmondással
  • azonnali hatályú felmondással
  • próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással

 

a határozott idejű munkaviszony megszüntetés történhet

  • közös megegyezéssel
  • munkáltatói felmondással felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt,vagy a munkavállaló képességeire alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik, vagy körülményeire tekintettel annak fenntartása aránytalan sérelemmel járna
  • azonnali hatályú felmondással
  • munkáltató azonnali hatályú felmondásával, amennyiben a távolléti díjat a határozott időből hátralevő időre, max. 12. hónapra megfizeti

Az álláskeresési idő megszűnik a felmondásnál.

 

A felmondási idő 15 nap.

 

Munkaerő kölcsönzés esetén a csoportos létszámleépítésre vonatkozó általános szabályokat nem kell alkalmazni.

 

Az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályainak alkalmazásában munkáltatónak – a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő eltérő megállapodása hiányában – a kölcsönvevőt kell tekinteni. 

Adecco Hírek

2016. szeptember 21.

Új ügyvezető az Adecco Magyarország élén,…

Budapest, Magyarország: A világ vezető HR szolgáltatójaként működő Adecco, bejelentette Stefano Longo kinevezését, a…

Bővebben...

2016. március 25.

A fiatalok munkanélküliségének leküzdése a cél

Az Adecco idén, immár negyedik alkalommal rendezte meg “Street Day” névre hallgató programját, melynek…

Bővebben...

2016. március 18.

50 ambiciózus fiatal számára nyílt meg…

Egy fényes karrier ugródeszkája lehet a lehetőség annak, aki elnyeri a lehetőséget és az…

Bővebben...