Nehéz a kitörés

2010.12.27.

Bejegyzés szerzője: Adecco Office (Adecco)

Egyre emelkedik a bekerülő gyermekek átlagéletkora az árvaházakban

 

Nehéz a kitörés

A területen dolgozó szakemberek szerint a hátrányos helyzetű családi háttér továbbra is majdnem végérvényesen determinálja az odaszületett gyermekek kiugrási lehetőségeit, az állami gondozásba kerülő gyermekek átlagéletkora ráadásul az elmúlt években növekvő tendenciát mutat.

 

Az önkéntes munka értéket teremt- tartja az globális munkaerő-szolgáltató hazai leányvállalata, az Adecco Magyarország Kft., melynek dolgozói társadalmi munkában végeztek őszi nagytakarítást a budapesti Hűvösvölgyi Gyermekotthon kertjében, munkájukkal is felhívva a figyelmet ezen élő problémára.

 

A gyermekotthon Buda egyik legszebb részén található, közel kedvelt kirándulóhelyekhez. A két szakmai egység és a lakásotthon gyönyörű ősfás parkban helyezkedik el, különálló épületekben. A 3-17 éves ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorúak gyermekotthoni teljes körű ellátása, gyámságuk biztosítása, valamint a nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozói ellátása tartozik az otthon feladatai közé. A 78 férőhelyen 7 db. -8-12 fős családias jellegű-csoport működik, melyekből egy csoportban csak nagykorú fiatalok élnek.

 

Miénk az egyik legszemélyiség-függőbb szakma talán, hiszen szülői mintát kell adnunk, de pótolni nem lehet a szülőt” – mondta el Bozsoki Róbert az intézmény igazgatója, aki közel 4 éve vezeti az intézetet. „Részben ezért sem szeretjük az állami gondozott kifejezést, a nevelőintézet is túl pejoratív. Jobb szeretjük a gyermekotthon megnevezést.

 

Ez pedagógiai munkájuk lényege is: az egyénre szabott, személyes szükségletekre épülő nevelő, gondozó, személyiség javító tevékenység. Az otthonban együttesen dolgoznak család és utógondozók, pszichológusok és fejlesztőpedagógusok, akik nap mint nap együtt dolgoznak a gyermekfelügyelőkkel. A gyermekek az intézményből különféle óvodákba, alap és - középfokú oktatási intézményekbe járnak. Az otthon a hozzátartozókkal való kapcsolattartást is kiemelten kezeli, a házirend értelmében például a gyerekek akár a hét minden napján találkozhatnak hozzátartozóikkal, rendszeresek a szülői konzultációk is. A nyári szünetekben több tábort is szerveznek, pl.: régésztábort vagy drogpreventációs tábort, de sok az évközi szervezett szabadidős programajánlat is, pl: heti rendszerességgel működik teaház, kézműves foglalkozás, film-készítő vagy futball és pingpong szakkör. Vannak hagyományos programok is mint például a farsangi, karácsonyi vagy a 3 napos ’Hűvösvölgyi Napok’ amely mindig nyitott a szülők, testvérek részére is.

 

A gazdasági válsággal párhuzamosan sokan óvtak minket, hogy a gyermekellátó szolgálatoknál is bekövetkezhet majd egyfajta létszám-robbanás, de érdekes módon ezt inkább vidéken tapasztalatuk, mint a fővárosban"- mondja Bozsoki.
A hűvösvölgyi otthonba pedig Budapest 23 kerületéből bárhonnan érkezhetnek gyerekek,  jelenleg 17 kerületből fogadták a gyermekeket.  „Nincs különbség a kerületek között, mindenki ugyanazon a problémákkal küzd: főként iskolakerülés, amit jelentenek nekünk, de nem ritka a drog, vagy cigi –akár már 10 évesen is.
A leggyakoribb azonban, hogy a szülők az adott időben nem alkalmasak a gyermeknevelésre, munkanélkülivé váltak vagy nem tudják ellátni a gyermeküket (pl.: alkoholizmus, magatartási problémák stb.) Az otthonba kerülést a ’97-es gyermekvédelmi törvény szabályozza, csupán anyagi okokból ma már nem lehet bekerülni. A mai modern vezetésű otthonokban, mint pl: a hűvösvölgyi is, élő napi kapcsolat van a szülőkkel, a gyerekek nagy része csak ’átmeneti nevelésre’ kerül be. Ezt bizonyos rendszerességgel újravizsgálják, és ha alkalmassá válik a helyzet az együttélésre, úgy visszakerülhet a gyermek a családjához. A pedagógusok egyik legnagyobb gondja azonban, hogy jogilag nagyon kevés eszköz áll rendelkezésükre a gyermekneveléshez, sok esetben a gyermekek jogai meghaladják kötelezettségeikét.

 

Ráadásul egyre emelkedik a bekerülő gyermekek átlagéletkora. Míg 5 évvel ezelőtt főként 12 év alattiak jöttek, úgy ma a 13-16 évesek a legproblémásabbak.”- mondja Bozsoki.  A változást abban látják, hogy itt ütköznek ki leginkább a társadalmi problémák:  a kiskamasz ütközik a környezetével, amikor követi a rossz szülői mintát:  ha a szülőnél reggelente nem csörög az óra, azaz nem megy el reggelente dolgozni, azt látja a gyermek, hogy segélyből is meg lehet élni, ő miért is dolgozzon? A segély ugyan kevés de némi ’üzleteléssel’ ki lehet egészíteni. Szomorú tény, de igaz: sokszor az állami gondozottak gyermekei kerülnek be ismét az otthonokba, nagyon nehéz pozitív változást elérni, csak a kevesebbjének sikerül a kiugrás.

 

Hiszünk abban, hogy egyetértve az otthon szellemiségével - a közösen megélt élmények, a közös erőfeszítések, sikerek, szintén segíthetik a fiatalok önépítkezését” - mondta Vég Ottó az Adecco ügyvezető igazgatója. A cég közel 80 dolgozója segédkezett az őszi nagytakarításban, felnőttek és gyerekek közösen.